Lakování a zalévání

Asymtek Select Coat SL-940

Lakovací systém Select Coat® zajišťuje nejvyšší produktivitu a kvalitu pro automatizovaný proces selektivního lakování.

  • rychlost lakování 1000 mm/s
  • 2 aplikátory (závojový a jehlový aplikátor pro precizní lakování)
  • kontrola viskozity laku, kontrola šířky paprsku Fan width control
  • upgradovatelný, modulární design vyhovuje vyvíjejícím se potřebám

Asymtek Century C-741:

C 740a selective coating

Lakovací sytém Century C-741 je určen pro řešení rozmanitých potřeb odvětví nanášení laku.

  • zajišťuje konzistentní, rovnoměrné nanášení laku
  • pro lakování dávkovou aplikaci nátěru
  • 5-osý aplikátor laku (pohyb trysky v osách x,y,z; rotace trysky; naklápění trysky)
  • stroj je řízen speciálním SW Easy Coat pod operačním sytémem Windows NT, vyvinutým přesně na míru této aplikaci
  • maximální rozměry lakované DPS – 400×350 mm

Pro zajištění velmi přesného nanášení laku je tento lakovací stroj je nadstandardně vybaven laserovým systémem měření a řízení šířky nanášeného paprsku laku (Laser Fan Width Control).

SMT UV 2,0

Zařízení pro UV vytvrzování laku na DPS.

Loctite® 200 D

Dávkovací robot Loctite 200 D umožňuje dávkování ve třech osách o rozměrech 200 x 200 x 50 mm. Robot umožňuje v jednom programu zadat až 4000 bodů.