Návrh DPS

Nabízíme

  • Návrh desek plošných spojů (DPS) na profesionální úrovni nám umožnuje jednak použité sofwarové řešení, tak i bohaté a dlouholeté zkušenosti našich pracovníků v tomto oboru. Profesionální návrh vyžaduje komplexní znalosti v oborech technologie výroby plošných spojů, osazazování a pájení, obvodové funkce součástek a teorie elektromagnetického pole, proto raději ponechte návrh na nás!
  • Generování a zajištění tiskových šablon (planžet) pro pájecí pastu, lepidlo či dodatečné snímatelné maskování. K vytvoření těchto šablon vyžadujeme výstupní data z vašeho návrhového systému ve formátu Gerber RS-274X či CAM.
  • Výrobu DPS v kooperaci

Naše softwarové vybavení:

Pro návrh desek plošných spojů využíváme profesionální řešení společnosti Cadence OrCAD, který umožňuje rychlý, efektivní a precizní návrh DPS. Využíváme nástroje OrCAD Capture (pro návrh schématu zapojení) a OrCAD Layout (pro návrh desek plošných spojů). Díky vzájemné komunikaci těchto nástrojů v reálném čase je možné pružně reagovat na změny schématu zapojení a tím zrychlit proces návrhu desek plošných spojů. Zároveň nám tento systém umožňuje kontrolu návrhových pravidel v reálném čase.

Dále také využíváme návrhový nástroj CadSoft EAGLE.