Funkční testy

Nabízíme

  • dílčí oživení osazených DPS v průběhu výroby kompletu
  • funkční testování po kompletaci výrobku (namátkové i 100%)
  • testy pomocí testovacích přípravků
  • testy pomocí testovacího SW v PC
  • výrobu testovacích přípravků
  • provádění typových zkoušek (klimatické, vibrační, agresivní prostředí, vysoké napětí, …) prototypové výroby

Testování Zkušebna