Pokročilé evropské sedačky pro globální inovaci v automobilovém sektoru

euripides eureka msmt

Mezinárodní projekt spolufinancován z prostředků MŠMT v rámci programu EUREKA, konsorcia EURIPIDES.

 

Příjemce: ELITRONIC, s.r.o.
Garant za TUL: Doc. Ing. David Cirkl, Ph.D., fakulta strojní
Spolupříjemce: Technická univerzita v Liberci
Partneři projektu mimo ČR: Diniz Adient Oto Donahim (Turecko)FLOKSER (Turecko)

MAN Türkiye (Turecko)

Poskytovatel: MŠMT, EUREKA
Program: Inter Eureka
Registrační číslo: LTE120004
Interní číslo TUL: 17922
Dotace pro českou stranu: 9 682 000 CZK
Doba řešení: 2020-2022

 

Projekt si klade za cíl vyvinout chytré elektronické řešení široce použitelné v oblasti automobilových sedaček. Tato technologie umožňuje využití automatické regulace k dosažení změny tlaku v kontaktní zóně mezi sedákem a sedící osobou.

Vyvinutí a aplikace této technologie v automobilové sedačce je založena na vědeckovýzkumné spolupráci mezi účastníky projektu. Na české straně se jedná o univerzitní pracoviště a firmu zabývající se vývojem a výrobou průmyslové elektroniky a na turecké straně o výrobce automobilových sedaček, výrobce autobusů a společnost zaměřující se na vývoj materiálů vhodných pro výrobu částí pneumatického systému a sedaček (polyuretany a další polymery).