Certifikáty

AQAP 2110 (ČOS 051672)

Certfikát ČOS 051622 (AQAP 2110)Od 14.11.2007 jsme držiteli osvědčení o shodě s požadavky AQAP 2110 (ČOS 051672) vydaným úřadem pro obranou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování kvality.

  • Osvědčení v českém jazyce: zde PDF dokument
  • Osvědčení v anglickém jazyce: zde PDF dokument

Kód NATO dodavatele: 3692G.

ISO 9001

Certifikát ISO 9001-2008

Máme certifikovaný systém řízení kvality dle ISO 9001 pro oblast vývoje a výroby elektrických zařízení nebo jejich částí. Zavedený systém kvality je pro naše zákazníky zárukou, že výsledný produkt splňuje všechny požadované parametry.

  • Certifikát v českém jazyce: zde PDF dokument
  • Certifikát v anglickém jazyce: zde PDF dokument

Osvědčení o shodě ČSN EN 61340-5-1 (ochrana součástek ESD)

Osvědčení o shodě ČSN EN 61340-5-1

Klademe velký důraz na ochranu elektronických součástek proti elektrostatickému výboji, proto všechny naše výrobní prostory splňují standard ČSN EN 61340-5-1 (IEC-61340-5-1).

  • Osvědčení o shodě v anglickém jazyce zde PDF dokument

Politika kvality společnosti

Politika kvality společnosti PDF dokument