Lakování a zalévání

Asymtek Century C-741:

C 740a selective coating

Lakovací sytém Century C-741 je určen pro řešení rozmanitých potřeb odvětví nanášení laku.

  • zajišťuje konzistentní, rovnoměrné nanášení laku
  • pro lakování dávkovou aplikaci nátěru
  • 5-osý aplikátor laku (pohyb trysky v osách x,y,z; rotace trysky; naklápění trysky)
  • stroj je řízen speciálním SW Easy Coat pod operačním sytémem Windows NT, vyvinutým přesně na míru této aplikaci
  • maximální rozměry lakované DPS – 400×350 mm

Pro zajištění velmi přesného nanášení laku je tento lakovací stroj je nadstandardně vybaven laserovým systémem měření a řízení šířky nanášeného paprsku laku (Laser Fan Width Control).

SMT UV 2,0

Zařízení pro UV vytvrzování laku na DPS.